galego
castellano

ORGANIZACIÓN DO CENTRO

A COMUNIDADE RELIXIOSA

Rector: P. Eladio Rodríguez Fernández
P. Javier Agudo García
P. Simón de los Santos Medina
H. Irineo García Tapia

O EQUIPO DIRECTIVO

Representante da Titularidade:
P. Javier Agudo García
Director Xeral e director de ESO-Bacharelato:
D. Juan Pablo Santiso
Xefa de estudos
Dna. Soraya Porto Sánchez
Directora Académica de EI y EP:
Dna. Fabiola Pena Patiño
Coordinador de Pastoral:
D. David García Anta
Coordinador de Acción Social:
D. Adrián Eguizábal Caro
Coordinadora de Calidad:
Dna. Belén Carro Carro
Orientadora Educativa:
Dna. Ana Fontán Montenegro
Xerente:
Dna. Ángela Travieso Martínez

COORDINADORES

Coordinadora Infantil: Dna. Fabiola Pena Patiño
Coordinador Educación Primaria: D. Javier Rodríguez García
Coordinadora de ESO e Bacharelato: Dna. Soraya Porto Sánchez

CONSELLO ESCOLAR

En representación da Titularidade:
P. Javier Agudo García
P. Eladio Rodríguez
Dna. Soraya Porto Sánchez
En representación dos Profesores:
D. Alexandre Charlón Cedeira
Dna. Guadalupe Martínez Mosquera
Dna. Susana Orgueira Pérez
Dna. Fabiola Pena Patiño
En representación dos Pais:
Dna. Esther Fontán Prado
D. José Luis Olmedo Nadal
D. José Antonio Bouzas Gómez
D. José Miguel Suárez Rioboo
En representación dos Alumnos:
Dna. Nikita Camoín Martín
Dna. Ana Suárez Varela
En representación del PAS:
Dna.Nuria Crespo Fernández
Presidente:
D. Juan Pablo Santiso González (Director)

ASOCIACIÓN DE PAIS DE ALUMNOS

Presidenta: Dna. Mª Esther Fontán Prado
Vicepresidente: José Miguel Suárez Rioboo
Secretario:
D. Santiago Javier Franco Landeira
Vocales: Dna. Beatriz Ríos López
D. Javier garate Salorio
Dna. Paula Roa Rosales

 

 

 

COLEXIO CALASANZ PP:ESCOLAPIOS A CORUÑA