galego
castellano

css3menu.com

 

Estimadas familias: 

Como habéis podido comprobar, este año no se ha ofertado dentro de las actividades extraescolares el Movimiento Calasanz.  

No se trata de una anulación, sino que su convocatoria queda aplazada hasta que la situación sanitaria mejore lo suficiente para permitir  la realización de la actividad en condiciones más favorables. 

Esta decisión sigue las directrices marcadas por nuestra Provincia y por el propio centro, teniendo siempre como prioridad no poner en riesgo en ningún momento, la salud de nuestros niñ@s, catequistas o profesores. 

Somos conscientes de las consecuencias de esta suspensión y de los problemas que pueda originar, por lo que nos ponemos a vuestra disposición para resolver las posibles dudas que podáis tener.  

Nos podéis hacer llegar vuestras consultas a través de nuestro correo electrónico secretaria.coruna@escolapiosbetania.es

 

Coordinador: Antonio Arregui

DEPARTAMENTO DE PASTORAL:
É un elemento esencial na nosa acción educativa e está animada polo Consello de Pastoral cuxo responsable é o coordinador correspondente.

As súas actuacións céntranse en:

• Propoñer as liñas de acción da dimensión evanxelizadora do Proxecto Educativo e realizar o seu seguimento.
• Planificar, de acordo co Proxecto Educativo e o Proxecto Curricular que corresponda, as actividades pastorais da acción educativa.
• Actuar en colaboración co Seminario de Relixión no que se refire á ensinanza relixiosa.
• Responsabilizarse da marcha dos grupos Calasanz e dos seus animadores, proporcionando os medios adecuados para o seu conveniente desenvolvemento.
• Prolongar a acción pastoral da escola entre as familias da Comunidade.

 

Puntos fortes que se desenvolven e coidan:

• A oración da mañá en todas as clases.
• A oración continua en Infantil e Primaria.
• Catequese familiar para os que preparan a Primeira Comuñón.
• Grupos Calasanz para seguir madurando na fe, que desembocan na Confirmación.
• Retiros en 4º da ESO e Bacharelato.
• Celebracións en función dos tempos litúrxicos.
• Coidado e práctica dos Sacramentos da Penitencia e a Eucaristía.
• Preparación e motivación das diferentes Campañas.

BDEPARTAMENTO DE PASTORAL

   
VÍDEO EXPLICATIVO "ARJÉ"

 

 

B

   

 

 

AVISO LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Colexio Calasanz- PP. Escolapios - Casa de Escolas Pías de A Coruña (PP.Escolapios) - Estrada dos Fortes n º 10, 15011 A Coruña
Teléfono: 981 25 36 84 - 638855481- 638873409 / Fax: 981 25 40 29
Buzón de suxerencias e correo electrónico de Dirección:
dir.coruna@escolapiosbetania.es